SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
5 năm trước

BẢO VỆ KHÓA LUẬN K47 RENNES

THÔNG BÁO

Hạn thu khóa luận: Trước 17h00 ngày 31.05.20tại Văn phòng Rennes, tầng 5 dãy A
    Sinh viên nộp bài theo đúng quy định, trường hợp nộp trễ so với thời gian quy định sẽ không được tham gia bảo vệ cuối khóa.

Hồ sơ gồm :

  1. 2 quyển khóa luận
  2. 1 CD copy bài word
  3. Số liệu thô
  4. Bản kiểm điểm
  5. Nhật ký thực tập
    Ngày bảo vệ :  Ngày 10.06.2017     Hội đồng 1
                            Ngày 11.06.2017      Hội đồng 2