SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
3 năm trước

Ban điều hành

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Giám đốc 

PGS. Trần Văn Hòa                         Email: tvhoa@hce.edu.vn

Điều phối

  1. Jean-Jacques DURAND         Email: jean-jacques.durand@univ-rennes1.fr
  2. TS.Trần Thị Bích Ngọc           Email: ttbngoc@hce.edu.vn

Ủy viên

  1. PGS. Nguyễn Tài Phúc
  2. PGS. Nguyễn Văn Phát
  3. TS. Phan Khoa Cương
  4. TS. Hoàng Quang Thành
  5. ThS. Nguyễn Thanh Thiện
  6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  7. ThS. Phan Thị Kim Liên

Địa chỉ liên lạc: Trường Đại  học Kinh tế,  Văn phòng Chương trình Rennes

Tầng 5, Nhà A, 99, Hồ Đắc Di, Tp. Huế. ĐT. 0234 3 817 399.

DĐ: 0905492373(Cô Ngọc); 0906559595 (Cô Hường) hoặc Phòng đào tạo đại học, Tầng 1, C1.1. ĐT. 0234 3 883 951

Website: http://www.univ-rennes1.fr  và  http://www.hce.edu.vn