SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
7 năm trước

Ban điều hành

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Giám đốc 

PGS. Trần Văn Hòa                         Email: tvhoa@hce.edu.vn

Điều phối

  1. Christophe TAVÉRA
  2. TS.Trần Thị Bích Ngọc           Email: ttbngoc@hce.edu.vn

Ủy viên

  1. TS. Phan Thanh Hoàn
  2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Địa chỉ liên lạc: Trường Đại  học Kinh tế,  Văn phòng Chương trình Rennes.

DĐ: 0905492373(Cô Ngọc); 0906559595 (Cô Hường) hoặc Phòng đào tạo, Tầng 1, Nhà Hành Chính

Website: http://www.univ-rennes1.fr  và  http://www.hce.edu.vn