SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
5 năm trước

HỌC PHÍ HỌC KỲ II (2016-2017)

THÔNG BÁO LẦN 1

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Thực hiện đúng quy định về việc nôp học phí. Chương trình kính thông báo đến quý phụ huynh và sinh viên Chương trình về việc hoàn tất học phí học kỳ II năm học 2016-2017

Số tiền :                 15.000.000đ/kỳ. (Mười lăm triệu đồng chẵn )

Nộp học phí bằng tiền VNĐ.

Chuyển khoản :     Số tài khoản 121.0000.15254

                              Ngân hàng Công thương Nam Thừa Thiên Huế

Chủ tài khoản :      Dự Án Rennes -Trường Đại học Kinh tế

Thời gian nộp :    Từ ngày 25/04/2017 đến ngày 12/05/2017

Sau thời gian trên nếu sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được đưa tên vào danh sách thi hết học phần Học kỳ II.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng cảm ơn .

TM.BAN ĐIỀU HÀNH 

                                                                                                                                                       (Đã ký)

Trần Thị Bích Ngọc