SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
5 năm trước

Kết quả sinh viên được tham gia học tập tại Đại học Rennes , Pháp năm thứ 4

Căn cứ vào kết quả buổi phỏng vấn vào chiều ngày 12.06.2017 và họp hội đồng xét duyệt danh sách 5 sinh viên đăng ký học tập tại Đại Học Rennes 1, Pháp năm thứ 4.

Hội đồng phỏng vấn bảo gồm GS. Christophe Tavera (Điều phối viên phía Pháp) và TS. Trần Thị Bích Ngọc (Điều phối viên phía Việt Nam) thông báo Danh sách 4 sinh viên có đủ điều kiện về trình độ tiếng Pháp và kết quả học tập trong 3 năm học tại Việt Nam đạt loại Khá trở lên như sau:

  1. Châu Minh Nhật
  2. Nguyễn Thùy Trang
  3. Trần Lưu Phương Thảo
  4. Lê Thị Thu Thủy

Sinh viên có thắc mắc liên hệ tại Văn phòng Rennes, tầng 5, dãy A.