SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
5 năm trước

THÔNG BÁO

Thông báo tuyển sinh Chương trình Rennes
Khóa 11 (Khóa học 2017-2021)
với 50 chỉ tiêu. 

Mọi thắc mắc về Chương trình LKĐT đồng cấp bằng giữa trường Đại học Kinh Tế Huế và Đại học Rennes 1, Cộng Hòa Pháp.
Thí sinh có thể liên hệ vào đường dây nóng gặp  0906559595 Cô Hường; 0905492373 Cô Ngọc 
hoặc địa chỉ email: ttbngoc@hce.edu.vn; saha.rennes@gmail.com