SĐT Tư vấn: 0234 3817399 Kết nối với chúng tôi:
3 năm trước

TIẾNG PHÁP CÓ KHÓ KHÔNG?

Câu trả lời là không,
Tất cả là do quyết định của bạn.
Một năm, hai năm hay nhiều năm hơn chưa chắc bạn đã giỏi ngoại ngữ nếu bạn không thực sự kiên nhẫn, không thực sự yêu nó.
Chúc mừng Nhã Phương và Nhật Linh, sinh viên lớp K50 Rennes đã xuất sắc dành được bằng Delf B1 Tiếng Pháp. 
? Tiếp tục cố gắng năm sau chúng ta đi Pháp nhé.

Nhật Linh cùng mẹ trong chuyến du lịch hè
Nhật Linh(Bìa phải) trong lễ tổng kết năm học 2017-2018
Nhã Phương (bìa trái)

 

Nhật Linh và Nhã Phương cùng bạn cùng lớp

Hà Phi Hường